2010. január 1-jétől

egy harmadik lehetőség is bevezetésre kerül, az élettársi kapcsolat nyilvántartásba vétele, amely mind azonos, mind különnemű párok számára nyitva áll.

A házasságkötés elhatározása után annak a településnek az anyakönyvvezetőjénél kell bejelenteni a házassági szándékot, ahol szeretnétek házasságot kötni. A szertartás helyét ez a bejelentés fogja meghatározni.

A személyes megjelenésetek kötelező,

(de időben nem feltétlenül együtt kell jelen lennetek, ebből a célból az anyakönyvezetőt külön-külön is fel lehet keresni )

melynek során igazolni kell személyazonosságotokat és állampolgárságotokat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeit és az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre vonatkozóan

nyilatkozatokat kell tennetek.

•           arról, hogy legjobb tudomásuk szerint házasságkötéseteknek nincs törvényi akadálya,

•           születendő gyermeketek családi nevéről,

•           a vőlegénynek arról, hogy nem tud a menyasszony rendezetlen családi jogállású gyermekéről,

illetve, ha van arról, hogy a gyermeket elismeri, vagy nem ismeri el magáénak.

•   Jegyzőkönyv készül  a megjelenésetekről

A házasságkötési szándékotok bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít.

A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki,ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 6 hónapig érvényes. Amennyiben 6 hónapon belül nem köttök házasságot, de a szándék továbbra is fennáll,  azt újból be kell jelenteni. A házasságkötő termek illetve anyakönyvi hivatalok mindegyikében érvényes ez a szabály.

Az eljárás illetékmentes

A házasságkötési eljárás – beleértve az első ízben kiállításra kerülő házassági anyakönyvi kivonatot is – illetékmentes viszont ha ünnepélyes szertartást akarnak a házasulandók, az önkormányzatonként eltérő mértékű, és a ceremónia külsőségeitől függő összegbe kerül.

keresni.  A bejelentkezés után az anyakönyvezető csak jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg a közreműködését.

A házasságkötés időpontja

Amennyiben az előző pontokban foglaltaknak eleget tettünk, az anyakönyvvezető kitűzi a házasságkötés időpontját, a házasságkötési szándék bejelentését követő 30 napon túli időpontra. Ennél hamarabb csak a jegyző felmentése esetén lehet házasságot kötni.

A házasságkötés

A házasságkötés nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik, olyan helyszínen, amelyet az anyakönyvvezető megfelelőnek tart, mert az anyakönyvnek a hivatalból történő kivitelének szigorú szabályai vannak. Egyre divatosabb a parkokban, éttermekben és egyéb, a polgármesteri hivatal épületén kívüli helyeken lebonyolított egybekelés ami nagyon romantikus lehet mondjuk egy csodálatos virágkapu alatt a szikrázó napsütésben. Ha az általatok kiválasztott helyszínre nem vihető valamilyen oknál fogva az anyakönyv keressetek egy szertartásvezetőt, mert külsőségeiben a szertartás nem különbözik a hivatalostól és ha nem áruljátok el a násznépnek, senki nem veszi észre a különbséget.

Kiskapu

A törvényes esküvőt pedig már előtte két tanúval megtarthatjátok a nektek leginkább megfelelő időpontban.  A házasulandóknak a házassági nyilatkozat megtételekor azonos helyiségben, ugyanazon anyakönyvvezető előtt és egy időben kell jelen lenniük,( és a tanúk jelenlététől sem lehet eltekinteni. ) ha bármelyik feltétel nem teljesül, a házasság érvénytelen.

Az anyakönyvvezető a házasságkötést a házassági anyakönyvbe bejegyzi, illetve házassági anyakönyvi kivonatot állít ki, amelyet a házastársak közvetlenül a házasságkötés után megkapnak.