Buena Vista Tánciskola-Cipőbolt
Szolgáltatás leírása

A legelsõ kérdésük lehet: Szükséges-e táncolni tudnunk egy esküvõn? Természetesen igen. Régen is és a mai korban is a hivatalos ceremóniák levezetése után kezdõdött a zenés - táncos mulatság vacsorával egybekötve. Ki - ki a maga igényszintjéhez és lehetõségeihez mérten tartotta és tartja ezt meg, a helyi szokásokhoz alkalmazkodva. Ilyenkor derül fény igazán a tánckultúra egész estét betöltõ szerepére. Második kérdés: Mikor kell és lehet táncolni egy esküvőn? Az illem úgy diktálja, hogy amíg az ifjú pár nem táncolta el a nyitótáncukat, addig bizony senki sem táncolhat. Ennek végén a szüleiket és az örömszülõket kérik fel egy közösen eltáncolt keringõre. Innentõl kezdve a rokonok, barátok sora következhet. Éjfélkor érkezik el a menyasszonytánc ideje. Ezt megelõzi a gyönyörû Gyertyafénykeringõre eltáncolt ANGOLKERINGő. Harmadik kérdés: Milyen táncokat lehet és érdemes elsajátítani? Az eddig felsoroltakhoz szükség lesz az angol- és bécsi keringő és a csárdás tánclépéseire. Valamint minden olyan táncra, amely közel áll a házasulandó pár érzelmi világához (remélve, hogy a zenekar ehhez megfelelõ színvonalú és stílusú zenét játszik). Sokféle zenei irányzat létezik, különféle ritmusokkal és tempókkal. Ebbõl a pazar kínálatból mindenki kedvére válogathat. Álljon itt a „legkapósabb” táncok sora: KERINGőK, TANGÓ, RUMBA, ROCK AND ROLL, SALSA, PALOTÁS és még sorolhatnám, hogy éppen mikor mi a divat. Divatos táncok pedig mindig is voltak, vannak és lesznek. Negyedik kérdés: Mennyi idõ alatt lehet megtanulni táncolni? Talán ez érdekli legjobban a telefonálókat, akik engem felhívnak, mert ez a kérdés hangzik el legtöbbször. Egy bizonyos rész az adottságoktól függ, másik fele a tánctanárnõn, jelen esetben rajtam múlik. A szakmai képzettséget és képességet, hangulatot Én biztosítom. A mozgáskultúra az a hozott anyag, amely mindig fejleszthetõ. Kortól, súlytól, nemtõl függetlenül, mindenki meg tud tanulni táncolni. Már néhány óra alatt is eredmény érhetõ el. Talán egy kicsit félõsek, az elvárások zavarják Önöket, de ezek mind - mind leküzdhetõ problémák. Van még egy olyan, számomra gyakori jelenség, mely említésre méltó. Azok a párok, akik az utolsó pillanatra hagyják a táncórákat (mondván, úgy is megy ez nekünk), idõnként "meglepetést" okoznak saját maguknak és tánctanáruknak is. Vannak emberek, akik képesek rövid idõ alatt igen sok lépésformát, figurát és koreográfiát elsajátítani a ritmusnak megfelelõen, és azt kiválóan elõadni az esküvõn, „meglepetés táncként”. S vannak, „akik késõn érkeznek”. Ilyenkor közösen megkeressük az Õ lehetõségeiket is. Egy biztos: a képességeinkkel jó, ha tisztában vagyunk. Természetesen, ez alól felmentést kap minden kezdõ táncos. Részükre a tánciskolai személyes tanácsadás kiváló mód arra, hogy „képet kapjanak” önmagukról. Ötödik kérdés: Milyen képzési formában lehet táncokat tanulni? A korábbi idõkbõl ismert tánctanfolyamok ma is könnyen elérhetõek. Ezeken általános tánctudásra lehet szert tenni, ahol akár több táncból, körülbelül 4-5 figura alkalmazásával, kis figurasor állítható össze, melyet állandó ismétléssel lehet begyakorolni. A tánciskolámban megtartott magántáncórák ennél jóval intenzívebbek és egyben hatékonyabbak. Itt személyre, párra, baráti körre szóló programsort, koreográfiát lehet betanulni (komoly kontroll mellett). Ezeken a magánórákon a táncanyag kiválasztása, közös megegyezésen alapszik az adottságok, a lehetõségek, az idõarány és a cél pontos meghatározásával. A célirányos képzés mindig eredményesebb, és ott elõtérbe kerül a minőség! Néhány gondolat záróakkordként. Vajon sikerült megismerniük egymást? Ki gondolná, hogy ebben a tánc segítségükre lehet! CSAK AZOK, AKIK EZT MÁR KIPRÓBÁLTÁK!