Rolando Magic Show (bűvészműsor)
Szolgáltatás leírása

Te­gye em­lé­ke­ze­tes­sé ma­gán- vagy cég­ren­dez­vé­nyét egy szó­ra­koz­ta­tó bű­vész­mű­sor­ral! In­te­rak­tív és lát­vá­nyos bű­vész­trük­kök, hu­mor, e­gye­di­ség, vál­to­za­tos­ság! Bű­vész­mu­tat­vá­nyok a kö­zön­ség se­gít­sé­gé­vel!